Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

1. Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Zamenjava CIP postaje

Z novo pralno napravo CIP se nadomesti obstoječa dotrajana naprava, ki ima premajhno zmogljivost in predstavlja ozko grlo v proizvodnji. Nova naprava prevzame vse funkcije obstoječe in z ustrezno izvedbo nudi dodatno elastičnost in varnost med obratovanjem.

Nova naprava se postavi in pripravi za obratovanje na drugi lokaciji kot je obstoječa; s tem se zagotovi obratovanje brez bistvenih prekinitev.

Duplikator 1.500 l

Ko bomo imeli nov duplikator bomo lahko potrebno količino pripravili že za naslednji dan in tako lahko takoj začeli s proizvodnjo. Poleg polnjenja sirotke pa načrtujemo tudi izdelavo eko jogurta s konopljinim oljem ter kislo mleko z medom, to pomeni še dva nova proizvoda in bomo omenjeni duplikator lahko uporabljali za izdelavo fermentov, saj so že sedaj obstoječi duplikatorji stalno zasedeni.

Tehtalni sistem

V prostoru za odpremo sira se nagradi obstoječi tehtalni sistem s PTI sledljivostnim modulom in termičnim tiskalnikom Zebra tip GC420 d.

Garderobe

Zaradi namestitve nove postaje CIP v bivše garderobne prostore se nove garderobe formirajo iz sedanjih prostorov jedilnice.

Garderoba s sanitarijami v objektu ob kotlovnici

Garderobni prostori s sanitarijami so dotrajani in potrebni obnove.

Po uvedbi novega CIP sistema, nam bo omogočena razširitev proizvodnje, med katerimi načrtujemo tudi naslednje izdelke:

  • bio sir Tolminc
  • kislo mleko z medom 150g
  • ekološki jogurt z ekološkim konopljinim oljem
  • ekološki sir s prekajeno soško postrvjo
  • sir z zelenim poprom
  • sir Tolminc v oljčnem olju

2. PODUKREP M 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Izbrana kakovost

NAZIV AKTIVNOSTI: Vključitev v shemo kakovosti za kmetijske proizvode in živila »izbrana kakovost Slovenije«

POVZETEK: Mlekarna Planika je organizirala svojo skupino podizvajalcev mleka, v katero je vključila kmete, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji »izbrana kakovost«. Označba »izbrana kakovost« za mleko in mlečne izdelke je namenjena označevanju živil iz sektorja pridelave in predelave mleka, katerega osnovna surovina je pridelana in predelana v Sloveniji. Znak zagotavlja tudi, da ima izdelek posebne lastnosti ter da je redno kontroliran.

DEJAVNOSTI: Zaključen krog od kmeta do potrošnika, ki vsebuje: Izobraževanje, vključenost pridelovalcev in predelovalcev mleka ter certificiranje vseh členov v verigi po specifikaciji »izbrana kakovost«.

CILJI: Ponuditi trgu mleko in mlečne izdelke, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji »Izbrana kakovost Slovenije«.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Shema izbrana kakovost Slovenije je garancija, da je živilo pridelano in predelano v Sloveniji, kar bi potrošnika prepričalo k večjemu zaupanju in večji potrošnji označenih proizvodov.

 

Certifikat izbrana kakovost:   pdf ikona

 

Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid

Gregorčičeva ulica 32
5222 Kobarid
E: info@mlekarna-planika.si
T: 05 3841-000
F: 05 3841-020

 

logo program razvoja podezelja

footer-line

O Nas

 

footer-line

Uporabno

footer-line

Vprašajte nas

Ste z našimi izdelki zelo zadovoljni,vas je kakšen izdelek še posebno navdušil? Ali ste morda nad kakšnim izdelkom razočarani? Sporočite nam na: 

info@mlekarna-planika.si

footer-line

Lokacija

 logo-lokacija