Projekt SE Planika

Postavitev proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov energije- sončne energije na objektih Mlekarne Planika d.o.o., Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid, z vršno močjo (kW) 234,96.