Sirarski muzej Kobarid

TISOČLETNA TRADICIJA SIRARSTVA V POSOČJU

Za Posočje je značilna tisočletna tradicija in dediščina planinskega pašništva in sirarstva. Prve omembe planin zasledimo že v pisnih virih iz 12. in 13. stoletja. Današnja Mlekarna Planika je nastala prav na osnovi te dediščine in ohranjene tradicije. Zato smo se v mlekarni odločili, da skupaj s Tolminskim muzejem postavimo zgodovinsko-etnološko zbirko OD PLANINE DO PLANIKE, kjer to dediščino predstavljamo različnim skupinam obiskovalcev, našim kupcem, šolarjem in izletnikom. To živo tradicijo je v poletnem času mogoče videti na planinah v Posočju, vendar marsikomu ni dano, da bi se opravil tja, ali pa za to nima časa. Zato lahko obišče muzej. Opažamo, da se domači in tuji turist, ki vse bolj množično obiskujejo dolino Soče, vedno bolj zanimajo za tukajšnjo tradicijo in lokalno hrano.

Mlekarna Planika

VODEN OGLED MUZEJA OD PLANINE DO PLANIKE

Vse obiskovalce strokovno vodimo po muzeju. Preko muzeja želimo planinsko pašništvo in sirarstvo v Posočju predstaviti širši javnosti. Tradicija na tukajšnjih planinah še živi. Planine se večinoma nahajajo v hribovitih predelih doline Soče nad 1.000 metrov nadmorske višine. V muzeju si obiskovalci med drugim lahko ogledajo staro sirarno z ognjem pod kotlom in arhivsko klet, kjer zorimo stare sire Tolmince. Na ogled je tudi planinski stan z vso potrebno opremo za predelavo mleka v sir, ki so jo in jo še danes uporabljajo na planinah Posočja.

ZGODOVINSKA ETNOLOŠKA ZBIRKA

Zgodovinska etnološka zbirka je nastala pod strokovnim vodstvom Tolminskega muzeja. Na panojih je predstavljena zgodovina sirarstva od težkih začetkov pa vse do današnjih dni. Poleg sirarskega stanu je zelo zanimiv osrednji del zbirke, ki predstavlja kratek film, s pomočjo katerega lahko obiskovalci dobijo nazoren prikaz dela in življenja na planinah. Planinska naselja so v Posočju zelo tipična in drugačna od tistih v Bohinju. Razstavljeno je staro sirarsko orodje in pribor ter predmeti, ki so jih uporabljali planšarji pri svojem delu na planinah v preteklosti, nekateri pa še danes.

OHRANJANJE TRADICIJE IN STARIH RECEPTOV

Z obiskom muzeja želimo našim obiskovalcem prikazati in približati današnjo predelavo mleka v sire in druge mlečne proizvode v današnji Mlekarni Planika, kjer upoštevamo stare recepte in izročilo naših prednikov.

MUZEJSKA
TRGOVINICA

V samem muzeju je mogoče kupiti spominke, izdelke lokalne obrti in druga uporabna darila domače obrti ter vse izdelke Mlekarne Planika.

DEGUSTACIJE IZDELKOV PLANIKA

V naprej najavljenim skupinam pripravimo degustacijo naših izdelkov.

AKTIVNOSTI

Za skupine organiziramo dve krajši aktivnosti. Preskusite se lahko v izdelavi masla v leseni pinji, ali v molženju naše lesene krave Cike. Poleg vodenega ogleda sirarskega muzeja, lahko družabno aktivnost popestrimo z degustacijami. Kontaktirajte nas za več informacij.

URNIK

Junij – September
Pon – Sob: 10h -12h in 15h -17h

Nedelja in prazniki ZAPRTO.

Za skupine:
Odprto po predhodnem dogovoru.

Cene vstopnic:

  • Odrasla vstopnica: 6,00 €
  • Otroška vstopnica: 4,0 €