Podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Tehnološka posodobitev oglednega posestva Bogata

Posodobitev hleva

  • Molzišče EuroClass2x6
  • Cisterna za hlajenje mleka
  • Ovratnice za krave CowScout
  • Krtače za krave
  • Robota za čiščenje rešetk.