Podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Tehnološka posodobitev ekološkega oglednega posestva Bogata

Naziv aktivnosti: Posodobitev hleva iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Povzetek: Mlekarna Planika je na javnem razpisu kandidirala za posodobitev hleva Bogata v Bovcu; za nakup molzišča EuroClass 2×6, cisterno za hlajenje mleka, računalniški sistem za sledenje aktivnosti, zdravja in reprodukcijskega stanja živali CowScout in Dairy Plan C21, avtomatsko krmljenje živali, čohala za krave in robota za čiščenje hlevskih talnih rešetk. Investicija v kmetijsko gospodarstvo je bila nujna, zaradi dotrajane hlevske opreme. S sodobno tehnologijo je omogočeno bolj učinkovito spremljanje črede, investicija pa bo izboljšala tudi počutje oziroma dobrobit živali.

Glavne dejavnosti: Namestili bomo novo molzišče, molzne enote bodo omogočale beleženje podatkov o količini, pretoku in prevodnosti mleka. Nova oprema bo nudila enakomerno obremenitev vseh seskov, takt in pulzi bodo natančno regulirani. Vsakršna nepravilnost v mleku oz. molži bo hitro opozorila molznika, ki bo lahko takoj ukrepal. Nove sesne gume in ocevje ter cisterna za zbiranje mleka bodo nudile ustrezno higieno mleka in hitro hlajenje na želeno temperaturo. Pranje bo avtomatizirano in tako neodvisno od človeškega faktorja. Investicija bo omogočila natančno doziranje krmila posamezni molznici glede na njeno mlečnost in ostale potrebe. Za uspešno racionalno gospodarjenje kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s prirejo mleka je nujno potrebno učinkovito in stalno spremljanje pojatev in zdravja živali, kar omogoča sistem Cowscout. Program ves čas zbira podatke o obnašanju živali (meri čas krmljenja, čas prežveka, neaktivnost živali,…) in analizira morebitne spremembe. Podatki se preko spletnega vmesnika prenašajo na računalnik, tablico ali pametni telefon, kar nam omogoča sprotno spremljanje stanja živali. Sodobno orodje nas bo pripeljalo na raven produktivnosti, ki je standard v vseh razvitih državah z mlečno proizvodnjo.

Cilj:

 • Posodobitev kmetijske proizvodnje
 • Zagotoviti boljšo higieno in kvaliteto mleka
 • Zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali in izboljšanje dobrega počutja živali
 • Olajšanje in zmanjšanje obsega fizičnega dela
 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi izboljšanja zdravstvenega spremljanja živali in manjše porabe krmil

Pričakovani rezultati:  

 • izboljšanje dobrobiti živali s spremljanjem njihovega stanja, uporabo ustrezne molzne opreme in namestitvijo čohal
 • dvig produktivnosti kmetijskega gospodarstva zaradi izboljšanega spremljanja reprodukcijskega stanja in stanja laktacije posamezne molznice
 • izboljšanje zdravstvenega stanja živali zaradi boljšega stalnega vpogleda stanja molznice in hitrega odkrivanja napak v prehranjevanju in odkrivanja obolenj mlečne žleze ter zmanjšanje izgub in stroškov zaradi zdravljenja
 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti pri optimalnem doziranju močnih krmil, odvisnem od količine mleka posamezne krave v odvisnosti od laktacijskega dneva oziroma po laktacijski krivulji.
 • Zmanjšanje in olajšanje dela delavcem na kmetiji, zaradi namestitve robotskih čistilcev hlevskih rešetk in boljše propustnosti molzišča na isti površini (prihranek vsaj dveh ur dnevno pri molžah).
 • Boljša higiena mleka in s tem boljša kvaliteta; nova molzna oprema in ocevje ter sodobna hladilna zbirna cisterna, ki omogoča avtomatizirano čiščenje in hitro hlajenje mleka.

POVEZAVE:

– spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

spletna stran programa razvoja podeželja (program-podezelja.si/)