Podukrep M 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Naziv aktivnosti: Vključitev v shemo kakovosti za kmetijske proizvode in živila »izbrana kakovost Slovenije«.

Cilji:

Ponuditi trgu mleko in mlečne izdelke, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji »Izbrana kakovost Slovenije«.

Pričakovani rezultati:

Shema izbrana kakovost Slovenije je garancija, da je živilo pridelano in predelano v Sloveniji, kar bi potrošnika prepričalo k večjemu zaupanju in večji potrošnji označenih proizvodov.

Povzetek:

Mlekarna Planika je organizirala svojo skupino podizvajalcev mleka, v katero je vključila kmete, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji »izbrana kakovost«. Označba »izbrana kakovost« za mleko in mlečne izdelke je namenjena označevanju živil iz sektorja pridelave in predelave mleka, katerega osnovna surovina je pridelana in predelana v Sloveniji. Znak zagotavlja tudi, da ima izdelek posebne lastnosti ter da je redno kontroliran.

Glavne dejavnosti: Zaključen krog od kmeta do potrošnika, ki vsebuje: Izobraževanje, vključenost pridelovalcev in predelovalcev mleka ter certificiranje vseh členov v verigi po specifikaciji »izbrana kakovost«.

 

POVEZAVE:

– spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

spletna stran programa razvoja podeželja (program-podezelja.si/)