Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid na podlagi prejema podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Podukrep 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ukrep 13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami” je zaklenjena

Ukrep 14: Dobrobit živali

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVEZAVE:

– spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

spletna stran programa razvoja podeželja (program-podezelja.si/)