Kolektivna blagovna znamka Dolina Soče predstavlja celovito in usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe v destinaciji Dolina Soče. Certifikat predstavlja oznako lokalnega geografskega izvora in visoko kakovost izdelkov in storitev. Med pridelovalci in predelovalci živil  in pridelkov in živilskih izdelkov nosijo ta znak tudi izdelki Mlekarne Planika.