Mlekarna Planika, katere lastniki so preko Kmetijske zadruge Tolmin lokalni kmetje, skrbi za domačo  predelavo mleka, s čimer spodbuja kmete k domači pridelavi mleka.  Domača pridelava mleka ima številne pomembne prednosti in vpliva na različne vidike našega življenja. To je lahko vir navdiha za številne ljudi, saj poudarja povezavo med človekom in naravo ter omogoča trajnostno življenje.

Tu je nekaj razlogov, zakaj sta domača pridelava in predelava mleka tako pomembni dejstvi:

 1. Svežina in kakovost: Ko pridelujemo mleko doma, lahko skrbimo za kakovost krme, oskrbo živali ter higieno, kar prispeva k boljši kakovosti mleka. Poleg domače predelave zagotavljamo sveže mleko, ki je obogateno z naravnimi hranili.
 2. Trajnostnost: Domača pridelava in predelava mleka omogočata bolj trajnostno prakso, saj se zmanjša potreba po prevozu. Poti od pridelovalca in predelovalca so kratke, s čimer se zmanjša ogljični odtis izdelkov.
 3. Lokalna skupnost: Domača pridelava in predelava mleka spodbujata lokalno gospodarstvo in povečujeta povezanost v skupnosti.
 4. Samozadostnost: Z lastno proizvodnjo mleka postanemo manj odvisni od mednarodne industrijske proizvodnje in distribucije. To je pomembno v kriznih situacijah, ko se lahko zanesemo na svoje vire hrane.
 5. Izobraževanje: Domača pridelava mleka omogoča učenje in razumevanje, kako nastaja hrana. To lahko postane dragocen vir izobraževanja za otroke in odrasle ter spodbuja zavest o pomenu skrbi za naravo.
 6. Povezava z naravo: Skrb za živali in pridelavo hrane povezuje ljudi z naravo in jih seznanja z ritmom narave. To prispeva k boljšemu razumevanju in spoštovanju okolja.
 7. Nadzor nad prehrano: S pridelavo lastnega mleka imamo več nadzora nad svojo prehrano. Vemo, s čim hranimo živali, in lahko se odločamo za različne reje, ki so v skladu z našimi vrednotami, kot so ekološka pridelava ali skrb za dobrobit živali.
 8. Povečanje samozavesti: Domača pridelava mleka zahteva trud, vztrajnost in odgovornost. Uspehi pri tej dejavnosti lahko ljudi napolnijo z občutkom ponosa, samozavesti in občutkom dosežka.

Mleko v Mlekarno Planika prihaja izključno iz občin Zgornjega Posočja in okoliških občin kot so Cerkno, Idrija in Kanal. Z nakupovanjem mleka Mlekarne Planika se torej podpira posoške kmetije in lokalne družine. Poleg različnih mlečnih izdelkov je naše mleko predelano v sledeče vrste izdelkov, ki so potrošnikom na voljo na trgovskih policah:

 • Sveže mleko 3,5% mlečne maščobe (pasterizirano, nehomogenizirano)
 • Sveže mleko s 1,5% mlečne maščobe (pasterizirano, nehomogenizirano)
 • Trajno mleko Planika iz domačih travnikov
 • Eko mleko (pasterizirano, nehomogenizirano).

Naša posebnost so »mlekotoči«, ki ponujajo pasterizirano, nehomogenizirano mleko s 3,5 % mlečne maščobe, pripravljeno za direktno zauživanje. Mleko si na mlekotoču lahko natočimo v lastno embalažo ali pa na prodajnem mestu izberemo stekleno embalažo, s čimer trajnostno delujemo tudi na okolje. Mlekotoči so na voljo v Marketu Planika, izbranih trgovinah Kmetijske zadruge Tolmin in Agrarie Koper.