V Mlekarni Planika še vedno prisegamo na lokalno, sveže in nehomogenizirano mleko, ki je eden izmed naših glavnih adutov. Novo, trajno mleko, je le dodatna ponudba iz lokalnega mleka za tiste potrošnike, ki posegajo tudi po takih izdelkih. Zato bomo še naprej zvesti proizvodnji svežega mleka Planika 3.5% m.m. in 1,5% m.m. in svežega Eko mleka Planika.

V proizvodnjo dodatnega trajnega mleka smo bili prisiljeni, če smo želeli ohraniti odkup vsega mleka, ki se proizvede v Posočju in obrobnih predelih. Proizvodne kapacitete nam namreč ne dopuščajo predelave tako velike količine mleka v sire, povpraševanje po svežem mleku pa se je zmanjšalo.

Da se ohranja nemoten odkup mleka tudi v nastali situaciji je bistveno za kmetije, saj je to zelo pomemben vir preživetja za številne družine.

Nemoten odkup je zelo pomemben tudi za mlekarno. Le tako bomo tudi za prihodnje čase ohranili dovolj veliko količino surovin – lokalnega mleka – iz katerega izdelujemo vse izdelke Mlekarne Planika.