Nadzorni svet

MLEKARNE PLANIKA d.o.o.,

Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid

Razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA MLEKARNE PLANIKA  (m/ž)

za mandatno dobo štirih let.

Pogoji:

  • visokošolska izobrazba živilske, kmetijske, ekonomske ali druge ustrezne smeri
  • 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih

Kandidati naj pisne prijave s predstavitvijo pošljejo na naslov:

Mlekarna Planika do.o.o., Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid, do 28. februarja 2022 s pripisom »Razpis za direktorja«