Označba »izbrana kakovost« za mleko in mlečne izdelke je namenjena označevanju živil iz sektorja pridelave in predelave mleka, katerega osnovna surovina mleko je pridelano in predelano v Sloveniji. S tem znak zagotavlja, da ima izdelek posebne lastnosti ter da je redno kontroliran.