Ta znak pomeni, da so kmetijski pridelki in živila z označbo porekla tesno povezani z območjem, katerega ime nosijo. Da se lahko kmetijski pridelki in živila označijo z označbo porekla morajo zadostiti pogojem:

  • Pridelava in predelava morata potekati na definiranem geografskem območju, katerega ime nosi proizvod.
  • Na lastnosti takega kmetijskega pridelka ali živila bistveno vpliva geografsko okolje, ki vključuje naravne in človeške dejavnike, kot so podnebje, kakovost tal, lokalno znanje in izkušnje.