Odločili smo se, da bomo mleko odkupovali le tam, ker živimo, in da bo to naša posebnost

Odkupujemo izključno mleko krav, ki se pasejo na kmetijah na hribovitih območjih v dolini reke Soče in dolini reke Idrijce. V večini mleko prhaja iz kmetij v  Posočju, to je iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, deloma pa tudi iz obrobnih območjih občin Kanal ob Soči, Nova Gorica, Cerkno in Idrija. Iz mleka, ki ga pridelajo naši kmetje in mu ne dodajamo nobenih dodatkov ter je povsem naravno in kakovostno, izdelujemo kakovostne lokalne izdelke, po katerih naši kupci radi posegajo.

Samo iz območja, ki ga pokriva Kmetijska zadruga Tolmin, dobimo v Mlekarno Planika kravje mleko od približno 120 kmetij. Najvišje ležeča kmetija od katere odkupujemo mleko je na primer kmetija na Vojskem, ki leži na nadmorski višini 1.000 m. Izredno pomembno je, da se živina tu v poletnem času pase visoko v planinah, medtem pa se v dolini pridela dovolj kakovostne krme za zimo.

Z odkupom mleka od domačih kmetov potrošnikom zagotavljamo kakovostno lokalno hrano, kmetom pa zagotavljamo obstoj živinoreje, obdelanost kmetijskih zemljišč in prispevamo k dohodku kmetov ter zaposlovanju delavcev na našem območju.

Mlekarna Planika ima lastno farmo Bogata v Bovcu s približno 130 kravami molznicami. Pomembno je, da se z našo ponudbo Kobariška, Bovška in Tolminska predstavljajo kot proizvajalka zdrave, naravno predelane hrane, kar dviguje raven kakovosti izdelkov iz mleka na slovenskem trgu.

posočje mlekarna planika dolina soče kmetije planine