Pridelovalci in podjetja se trudimo, da imamo vsi kakovostno hrano vsak dan na voljo. Podprimo jih z »#izberislovensko«. V trenutnih razmerah se je pokazalo še toliko bolj pomembno, da podpiramo naše kmetijstvo in živilsko industrijo na splošno. Slovensko kmetijstvo tvorijo manjše družinske kmetije, večja kmetijska gospodarstva in kmetijska podjetja, ki so vezni člen med družinskimi kmetijami in slovensko živilskopredelovalno industrijo, katere del je tudi Mlekarna Planika. Prav vsi členi so ključni za samooskrbo Slovenije in nemoteno delovanje prehrambnih oskrbnih verig.

Mlekarna Planika je v 100% lasti kmetov iz Posočja in obrobnih predelov, oziroma Kmetijske zadruge Tolmin. Že od samega začetka delovanja mlekarne se zavedamo pomembnosti odkupovanja mleka od lokalnih kmetij, zato skrbimo tudi za dobre medsebojne odnose.

Zagotavljanje kratkih oskrbovalnih verig od pridelovalcev, torej kmetij, do kupcev, je tudi eden izmed pomembnejših dejavnikov pri zagotavljanju kakovosti proizvodov Mlekarne Planika.

Zahvaljujemo se vsem, ki nas podpirate in izbirate slovensko, kakovostno hrano. Na tak način lahko prav vsak dan prispevamo h kvaliteti našega življenja.