Z veseljem sporočamo, da je Mlekarna Planika med prejemniki certifikata kolektivne blagovne znamke iz Doline Soče, in sicer smo v posebni kategoriji dobili priznanje za ponudbo »HIŠA OKUSOV«. Naziv »hiša gastronomije« je dobila hiša Franko. Veseli nas, da je bila po oceni komisije Mlekarna Planika prepoznana kot kakovosten in mednarodno poznan ponudnik iz Posočja.

Drugi prejemniki blagovne znamke Dolina Soče so lokalni rokodelci, manjši lokalni pridelovalci prehranskih izdelkov in pridelkov in gostinci iz Posočja, ki so se prijavili k sodelovanju, preko delavnic in svetovanj po potrebi ustrezno izpopolnili svoje produkte in predstavitve in bili na zaključnem ocenjevanju tudi ustrezno ocenjeni.

Predsednik ocenjevalne komisije etnolog Janez Bogataj je pojasnil, da so vsa ocenjevanja potekala po standardiziranem postopku. Znamka sama je namreč osnovana po modelu Izvorno slovensko.

Kolektivna blagovna znamke IZ DOLINE SOČE predstavlja oznako lokalnega geografskega izvora in je zagotovilo za visoko kakovost izdelkov in storitev. Obenem so kvalitetni lokalni produkti zagotovilo za butična doživetja destinacije Posočja.

Kolektivna znamka »Iz Doline Soče« je opisana z besedami, ki najbolje odražajo njen duh:

»Kar je iz Doline Soče, je preverjeno vrhunsko, lokalno in sonaravno. Za tem stojimo domačini, ki smo zvesti naravi, zvesti tradiciji, zvesti sebi. Kar je z Doline Soče, je zato zagotovo dobro.«

V Mlekarni Planika smo ponosni, da smo z našimi produkti del zgodbe nove destinacijske znamke, s katero bo Dolina Soče še prepoznavnejša in močnejša.