V mesecu, ko obeležujemo vrnitev Primorske k matični domovini, primorska živilska podjetja in zadruge v slovenski lasti izpostavljajo pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno za ohranitev zdravega slovenskega podeželja, kmetijstva in gospodarstva ter domačih blagovnih znamk.

V okviru skupine »Po primorsko« sodeluje enajst primorskih živilskih podjetij in zadrug, med njimi tudi Mlekarna Planika in Kmetijska zadruga Tolmin, ki se za namen povezovanja, izmenjave informacij in medsebojne pomoči v dobro celotne skupnosti srečujejo na neformalnih in drugih srečanjih. Pobudnica tega povezovanja je bila Anka Lipušček Miklavič, direktor Mlekarne Planike Miran Božič pa letos dodaja: ,,ta pomembna neformalna povezava je vse močnejša,,.

Za namen promocije delovanja in izdelkov primorske živilske industrije je vsako leto v Ljubljani organiziran kulinarično družaben dogodek. Letošnji dogodek v Ljubljani tradicionalno na dan 15. septembra je bil zaradi slabega vremena žal odpovedan. Išče se možnost za prestavitev datuma.

Dve dejstvi, ki jih združenje primorskih živilskih podjetij izpostavlja kot izredno pomembni sta:

  1. Nakup lokalnih dobrin ohranja delovna mesta in podeželje
  2. Ohranjati je potrebno vrednote trajnosti in lokalne pridelave.

V Mlekarni Planika v Kobaridu že več kot 60 let odkupujemo in predelujemo samo mleko, ki ga naši kmetje pridelajo v hribovitih območjih Posočja in obrobnih predelih. Letno odkupimo 7 – 8 milijonov litrov mleka, ki ga predelamo v visoko kakovostne izdelke.

Poskrbimo torej za svoj dobrobit s poseganjem po domačih izdelkih.