Zadnji teden v januarju 2021 je nastal »Konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov«, h kateremu je pristopila tudi Mlekarna Planika s sirom Tolminc. Sir Tolminc z zaščiteno označbo porekla je eden izmed bolj prepoznanih slovenskih avtohtonih proizvodov. Vse faze, od pridelave krme, prireje mleka, do izdelave sira, morajo potekati na območju Zgornjega Posočja.

Slovenci imamo na ravni Evropske unije zaščitenih 23 vrhunskih živil. Odlikuje jih višja kakovost, poznano poreklo, poseben način pridelave in bogata kulinarična tradicija. Zaščitena slovenska živila predstavljajo našo slovensko identiteto, zagotovo pa so tudi naš nacionalni ponos.

Konzorcij si bo prizadeval izboljšati prepoznavnost slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov, ki so zaščiteni na ravni Evropske Unije. Skrbel bo za ohranjanje njihovih kulinaričnih, tradicionalnih in lokalnih posebnosti.

H Konzorciju je doslej pristopilo lepo število nosilcev evropsko zaščitenih slovenskih živil. Z združenjem se bo lažje poskrbelo za njihovo promocijo in okrepilo njihovo prepoznavnost doma in v evropskem prostoru.